“La comunitat parroquial al servei dels germans més afeblits en l’Any de la Misericòrdia”

El passat dilluns, 22 de febrer, tingué lloc al Centre Parroquial de l’Assumpció d’Amposta una conferència-col·loqui a càrrec de Carme Borbonés i Brescó, presidenta de Càritas Catalunya. Va parlar sobre “La comunitat parroquial al servei dels germans més afeblits en l’Any de la Misericòrdia”.
 
Al llarg d’una hora va anar desgranant diversos aspectes de la nostra societat, com és la pobresa, anomenada Quart Món, que té molt a veure amb la desigualtat. Quan aquesta pobresa esdevé una situació persistent, continuada i que s’agreuja afectant diversos aspectes fonamentals de la vida esdevé la marginació. Aquesta realitat social de causes complexes demana una resposta per part de l’Església. Al llarg de la història l’Església sempre ha tingut present aquesta opció pels pobres i marginats: en el camp de la salut, de l’ensenyança, de l’atenció i de l’acompanyament dels més exclosos i marginats. Avui també té aquesta sol·licitud i preocupació pels més pobres i necessitats. Una de les institucions més significatives és Càritas.
 
Càritas és una institució que actua en nom de les parròquies, sentint-se església i representant a les comunitats parroquials en aquesta labor solidària. Una labor no de suplència de l’administració sinó de resposta a aquelles realitats i perifèries humanes a les que no arriben, pel motiu que sigui, els estaments socials i administratius.
 
Càritas no és pas una ONG que actua pel seu compte. La seva identitat és sentir-se enviada per l’església, representada per la comunitat parroquial, per atendre tant els problemes existents com les noves formes de pobresa, detectant i atenent les mancances de tots aquells que necessiten ajut en el camp de l’assistència, promoció i prevenció social.
Una vuitantena llarga de persones gaudiren de l’exposició col·loquial de la Dra. Carme Borbonés, mare de família i professora emèrita de la universitat Rovira i Virgili de Tarragona, prestigiosa comunicadora i gran coneixedora de les realitats humanes més afeblides de la nostra societat a les que intenta donar resposta mitjançant una lectura creient de la vida amb un compromís exigent i generós des de la fe.

Acabàrem amb el desig de fer realitat un propòsit, el “lema“ de l’Any Sant: “Misericordiosos com el Pare” (MV 14) .
Joomla templates by a4joomla