El passat mes de març es van realitzar obres de neteja i pintura a la façana central i lateral del temple parroquial, de l’església arxiprestal. La façana principal, la que dóna a la plaça de l’Ajuntament, s’havia arrebossat, a l’igual que la lateral, la del carrer Nou, els anys 1989-1990, essent rector mossèn Federico Allara, amb l’ajuda i col·laboració de l’Ajuntament. S’havia cobert el parament i es portà a terme una neteja de la pedra natural i artificial de l’edifici.

Desprès de 25 anys la façana principal necessitava una bona neteja. La climatologia i els excrements dels ocells que hi niaven l’havien deteriorat. A més la plaça havia guanyat amb les obres de remodelació i amb el gran encert de deixar constància, amb pedres indicadores, de la planta de l’antiga església possiblement construïda a cavall dels segles XV-XVI, a partir de la destrucció del Castell d’Amposta a la segona meitat del segle XV. És de suposar que la primitiva església, anomenada del Sant Sepulcre, del segle XI, estaria ubicada a l’interior del Castell, ja que aquest era la seu de la comunitat hospitalària del Castellà, Gran Prior de l’Orde, i la del Comanador i la seva comunitat religiosa, posteriorment.

Les obres efectuades a la façana principal han estat de neteja amb hidronetejadora a pressió i pintura a dos mans amb protector per l’humitat. Pel que fa al carrer Nou, s’ha fet neteja de façana amb hidronetejadora a pressió i repàs de la soculada de pedra amb morter; s’ha pintat amb dues mans de pintura i una mà de protector per l’humitat.

Aquest mes d’abril es portarà a terme la façana restant, la que dóna al carreró estret. L’obra u operació consistirà en picar el morter de la façana, escardeixar-la de morter, lluir-la i pintar-la a l’igual que les altres façanes. Amb aquesta darrera operació si que es podrà dir que s’ha acabat l’obra que s’inicià l’any 1773. Ens referim a l’acabament exterior. Hi ha constància que a l’any 1860 el bisbe Miguel José Pratmans hi celebra l’Eucaristia i administra el sagrament de la confirmació. Data aquesta que es pot considerar com la data més probable de la dedicació d’aquest temple parroquial.
Joomla templates by a4joomla