Amb motiu de la Diada del Corpus, Càritas Interparroquial Amposta, en carta dirigida als socis i col·laboradors explica les accions humanitàries a favor de les persones més necessitades i amb risc d’exclusió social. Han estat més de 700 les persones que han rebut ajuda per a fer front a les necessitats bàsiques: electricitat, aigua, medicaments, llibres escolars, etc. S’han repartit 106 mil kg d’aliments i s’han cuinat un promig de trenta menús diaris al menjador de la “Llar Bet-Hània”.
 
A més d’informar, la carta es proposa incrementar el nombre de socis i col·laboradors com també augmentar la sensibilització de la nostra societat davant les necessitats de moltes famílies sense recursos.
 
Es proposa com objectiu que cada soci en presenti un de nou. Informa que la Llei de Mecenatge ha incorporat modificacions que afecten positivament al règim de desgravacions per donatius. Les donacions a Càritas poden deduir, en la Declaració de Renda, fins a un 75% de l’aportació.
 
En Full apart també agraeix, amb motiu de la festivitat del Corpus, als socis, voluntaris, persones, entitats, comerços, la seva aportació personal i material gràcies a la qual es pot portar a terme la labor solidària de Càritas Interparroquial Amposta.
 
També ha presentat el balanç corresponent a l’any 2015. Ha estat el següent:
El total d’Ingressos ha estat de 196.543, 52 €.
Bàsicament es poden desglossar de la següent manera: 
Donatius generals: 44.071,08
Donatius en espècie:  105.308,61
Diverses promocions (Bisbat, Conferència Episcopal,...) 5.632,83
Subvencions diversos organismes     41.531 €
El total de despeses ha estat de 198.905,66 €
Ajuts concedits i altres despeses:  168.011,12
  • Ajuts monetaris 62.367,51
  • Ajuts no monetaris 105.308,61
Despeses de personal  8.441,90
Altres despeses de les activitats  19.115,67
Amortizacions     3.336,97
Dèficit de l’any 2015   -2.362,14 €
Joomla templates by a4joomla