DESPRÉS DE LA TEMPESTAT NO ARRIBA LA CALMA
INTRODUCCIÓ
Són moltes les coses que enfosqueixen l’esperança de multitud de persones de la nostra Societat: l’atur, la pobresa, la pèrdua de drets, la falta d’ajudes, l’exclusió social, el desemparament, i la falta de futur, i desgraciadament això també ha arribat a moltes famílies del nostre poble.
Des de Càritas intentem estar al costat del més desfavorits, però cada vegada son més, i hem de redoblar esforços per poder arribar a cobrir les seves necessitats més bàsiques.
 
COM VOLEM SER
Volem ser una Càritas que sigui autèntic reflex de l’amor de Deu a través de la comunitat cristiana, que posi en el centre la persona, que l’aculli, l’atengui i l’acompanyi tot facilitant espais d’esperança i camins de superació.
 
PLA ESTRATÈGIC
Difondre en la comunitat cristiana les accions de Càritas cercant la seva implicació, per construir una nova fraternitat basada en la defensa de la dignitat i els drets de totes les persones, i especialment de les més necessitades i en risc d’exclusió social.
Des de Càritas intentem estar al costat del més desfavorits, però cada vegada son més, i hem de redoblar esforços per poder arribar a cobrir les seves necessitats més bàsiques.

I TOT GRÀCIES A TU
Tenim molts socis/col·laboradors que ens fan aportacions periòdiques al projecte de Càritas, empreses i comerços que ens ajuden habitualment amb menjar i donatius puntuals, persones que ens porten roba, així com Administracions Públiques que ens donen el seu suport.  També agrair especialment la tasca dels voluntaris que col·laboren habitualment amb Càritas.
A tots el nostre més sincer agraïment, per que sense tots ells, la nostra tasca no seria possible.

 
LA POBRESA ÉS MÉS SEVERA I ÉS MÉS DIFÍCIL SORTIR-SE´N
 
-El 64% de les persones que atenem a Càritas , ja les haviem atès en anys anteriors, i el 18% fa més de cinc anys que rep ajuda.
 
-El 62% de les persones ateses és de nacionalitat española.
 
-E1 78% no té feina, i el 12% son treballadors pobres que no se´n surten encara que tinguin un contracte de treball.

 
EL ROSTRE DE LA POBRESA ÉS EL D’UNA MARE SOLA
 
-A més de la meitat de les llars ateses hi ha infants.
 
-El 37% de les llars estan a càrrec d’una dona sola.
 
-El 41% de les famílies no tenen una llar digna, estable i segura.
 
 
L’ACCIÓ SOCIAL
 
-A Càritas Amposta hem atès a 640 persones amb fitxa de Serveis Socials, que han rebut aliments quinzenalment. A més d’uns 150 transeünts d’una manera esporàdica.
 
-Hem repartit 106.013 Kg d’aliments, repartits en 15.360 lots d’aliments.
 
-Hem aprovisionat de roba a 32 persones diverses vegades l’any.
 
-Al nostre Menjador Social, s’han repartit diàriament dinars entre 30 i 40 persones.
 
Al desembre del 2015 hem inaugurat la nostra Casa d’Acollida “llar Bet-Hània”, on els transeünts trobaran un lloc on passar la nit, dutxa, sopar i roba neta. 
-Hem ajudat a 180 menors en la compra de material escolar.
 
-Hem ajudat a cobrir les necessitats bàsiques de les persones que atenem: electricitat, aigua, despeses de farmàcia, ulleres, audiòfons, ......
 
 
UN EQUIP QUE CREIX
 
-A Càritas Amposta estan col·laborant 70 voluntaris i voluntàries.
 
-Les activitats en les quals participen son: Preparació lots d’aliments, recollides d’aliments, preparar diàriament el menjar per al Menjador Social, arranjaments de modisteria, tasques administratives i de gestió, i sobretot intentant estar prop de les persones mes ho necessiten.
 
 
INFORMACIÓ ECONÒMICA
 
 
RECURSOS 2015
 
Donatius Corpus                                                   2.286,55€
Subvenció FAOG                                                 4.489,28€
Subvenció Benestar i Família                            12.805,00€
Subvenció Ajuntament Amposta                       17.000,00€
Subvenció Diputació                                           1.139,00€
Subvenció Plat Solidari                                       9.444,00€
Donatius Socis/Col·laboradors                          11.620,00€
Rober                                                                   9.691,65€
Donatius Esporàdics                                         19.259,43€
Càritas Espanyola                                               3.500,00€
Donatius aliments Espècie                              105.308,61€
 
TOTAL RECURSOS                                    196.543,52€     
 
 
APLICACIÓ DELS RECURSOS 2015 (DESPESES)

Reparacions i conservació                                  4.364,14€
Assegurances                                                      1.860,67€
Despeses bancaries                                                134,86€
Subministraments (llum, aigua, gas)                  9.694,39€
Material Oficina i Reprografia                           1.306,88€
Sous i Seguretat Social                                       8.496,90€
50% Donatius Corpus per Diocesana                 1.143,00€
Impostos municipals                                              611,73€
Compra aliments                                               43.808,46€
Aliments espècie                                             105.308,61€
Despeses de Farmàcia                                         2.016,31€
Percepcions (Ajuda llum i agua)                       11.472,74€
Apasa                                                                        50,00€
Ajuts internacionals (Catàstrofes)                       1.000,00€
Material Escolar                                                  4.300,00€
Amortitzacions                                                    3.336,97€
TOTAL APLICACIONS (DESPESES)       198.905,66€              
 
RESULTAT (DÈFICIT)                                   -2.362,14€
Joomla templates by a4joomla