La “Fundación Hogar de Nazaret de Amposta” és una fundació privada subjecta a la Generalitat de Catalunya amb data 23 de febrer de 1982. Aquesta fundació va ser constituïda per les senyores Leonor Ramon, Emilia Ramon i Amalia Roig amb data 2 de febrer de 1982. El 20 de novembre de 1987 tingué lloc la Modificació dels estatuts i la concessió d’apoderament. Està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, el dia 2 de maig de 1988.

L’objecte de la Fundació “será crear, sostener y regir un Hogar verdadero, donde pueda acoger a toda persona preferentemente nacidos o vecinos de Amposta , económicaente débiles, o bien a otros que aunque no necesiten materialmente, por su soledad o asistencia quieran integrarse en la familia de Nazaret”. (art.5).
Ignacia Olmos Sagristà (1891-1969), vídua de Guillermo Porres Carcellé, persona benestant i benefactora en l’àmbit social i religiós. Va fer construir el calvari en una finca de la seva propietat i en feu donació a la parròquia de l’Assumpció, a l’igual que la capelleta actual dedicada a Santa Susanna. També feu donació d’una finca per a fins socials i religiosos, l’actual finca de Natzaret.

Amèlia Roig Piñol (1910-1986), inspiradora i artífex de la Fundació Natzaret en col·laboració amb les germanes Emilia Ramon Mateu (1909-1986) i Leonor Ramon Mateu (1899-1981), portaren a terme la construcció de l’edifici residencial i la granja ubicada en la mateixa finca per abastir la Fundació Natzaret.

En la passada sessió ordinària de la Fundació Natzaret, presidida per Isabel Ortí, s’aprovà a petició de mossèn Ramon, rector de la parròquia, que la Fundació es fes càrrec de la gestió i de l’acolliment a la Llar Bet-Hània, que entrarà en funcionament pròximament. La fundació es farà càrrec de les despeses de funcionament, a l’igual que fins ara es feia càrrec del lloguer del menjador solidari gestionat i coordinat per Càritas Interparroquial.
Joomla templates by a4joomla