Acciò Socio-caritativa

En el Full del passat mes d’octubre acomiadàvem a Mª Carmen i Joan com a directors de Càritas Interparroquial. El seu compromís per quatre anys l’havien complit amb escreix. Avui hem de donar la benvinguda a la nova directora Rosita Pertegaz. És de tots i de totes coneguda per la seva labor a Mans Unides i com a regidora de l’Ajuntament. Agraïm la seva actitud generosa i il·lusionada amb la què ha acceptat gestionar aquesta àrea social de les parròquies de la ciutat com és l’exercici de la dimensió caritativa a través de la institució eclesial de Càritas.

Càritas intenta donar resposta als reptes que l’Església té en el camp caritatiu i social. Ho fa a través de les parròquies, i com a tals és bo que valorem el què fem, prenent consciència de quines són les necessitats immediates com el donar aliments, roba, medicaments, etc. però cal anar més enllà i plantejar-nos el com ho fem; l’actitud en el voluntariat té suma importància: l’escolta, l’acollida, el servei ofert a un necessitat demana una actitud propera i amical, en la que el necessitat no es trobi menystingut sinó ajudat, comprès i valorat. Per als voluntaris i servidors de Càritas a més de respondre al què i al com, se’ls demana una tercera resposta: el perquè ho fem. És motivats per la nostra fe que assumim el compromís de fer realitat l’amor fratern. L’eficàcia del nostre actuar ha de néixer d’una motivació eclesial. Per això Càritas, a l’hora de portar a terme la seva missió, cal que respongui a aquestes tres preguntes del què, del com i del perquè.

Càritas interparroquial s’ocupa de gestionar el menjador solidari de Llar Bet-Hània en col·laboració amb la Fundació Natzaret, ocupant-se aquesta de l’acollida i pernoctacions dels transeünts.

octu004Ara fa quatre anys se’ls oferia, a Mª Carmen i Joan, fer-se càrrec de la direcció de Càritas Interparroquial d’Amposta. Ho vàren acceptar com un servei a l’església a través de les parròquies.  Les parròquies esdevenen l’església visible en mig dels pobles i ciutats, que viuen entre les cases dels seus fills i filles. Són presència eclesial en el territori. Són com la font en mig de la plaça de la població on els assedegats van a beure per sadollar la sed de fe i així continuar la seva missió evangelitzadora. El papa Francesc demana una “Església en sortida” a les perifèries de la societat que esdevingui “hospital de campanya” que acull i acompanya amb atenció i cura els seus fills més fràgils, els malferits per la nostra societat de consum.

El procés de secularització tendeix a reduir la fe i l’Església a l’àmbit privat i íntim. Però l’Església ha d’evavangelitzar, obeir el mandat missioner de Jesús: ”Aneu a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot alló que us he mant” (Mt 28,19-20).

octu005Aquest mandat missioner de Jesús, l’Església el fa realitat a través dels agents d’evangelització. Una de les dimensions evangelitzadores és la caritat pastoral. Càritas és una institució de l’església que dóna resposta a aquells germans nostres que passen per moments de dificultat material, humana, personal o familiar. D’aquesta manera Càritas Interparroquial esdevé les mans de les parròquies que acullen, acompanyen i ajuden als necessitats. Ho fa per mig d’aliments, d’integració social, de promoció humana i de recerca de treball, entre altres.

Doncs bé, durant aquests últims quatre anys, Joan i Mª Carmen han gestionat  la nostra Càritas interparroquial amb una total i generosa entrega tant en el Centre de Càritas com en el menjador de la casa d’acollida Llar Bet-Hània. Són moltes les persones que s’han sentit acollides, escoltades, ajudades i acompanyades, que han obtingut una resposta a les seves mancances a través d’aliment repartit o de dinars servits. Avui, no tan sols natros com a parròquia, sino en nom d’aquelles persones, la gran majoria desconegudes, que heu acollit, atès i servit, vos diem: “Gràcies, Joan i  Mª Carmen”.

Amb motiu del Nadal i fi d’any, Càritas Interparroquial informava als socis, simpatitzants i membres de les comunitats parroquials, de les diferents activitats portades a terme durant l’any passat. Entre altres aspectes ressaltava la col·laboració d’uns 70 voluntaris amb l’acció solidària d’església a través dels diversos àmbits d’acció de Càritas, com ara el menjador de llar Bet-Hània, la botiga de roba, el repartir el menjar a les famílies els divendres per la tarda, anar al banc d’aliments, a supermercats o a àrees comercials en recerca d’aliments; un altre àmbit era el referent a l’administració i a la secretaria de la mateixa entitat. F1809Donava a conèixer el Projecte Valentina, un espai de trobada i de convivència amb la gent que els dijous acudeix al menjador de llar Bet-Hània; s’informava de les ajudes, per a llibres, a nens d’edat escolar. Unes dues centes persones voluntàries van participar en el gran Recapte, al llarg de dos dies, aconseguint uns vuit mil quilos de menjar. També s’informava de l’ofrena de la Festa Major de la ciutat: gran participació i col·laboració de vàries entitats, fent menció especial a la penya taurina el Cerril que va obsequiar a Càritas i llar Bet-Hània amb un bou d’uns 350 quilos que fou distribuït, en parts iguals, al menjador i a les famílies que, divendres tarda, acudeixen a Càritas en busca d’aliments.

Un Full Informatiu que agraïa la generositat de moltes persones, institucions i entitats comercials col·laboradores sense les quals no s’hagués portat a terme l’acció solidària envers les persones i famílies que passaven per moments de dificultat. 
Amb motiu de la festa del Corpus Christi, Càritas publicà un Full Informatiu per a socis, voluntaris i col·laboradors en el que donava compte de la recollida d’aliments a molts dels establiments d’Amposta, els dies 2 i 3 de juny, a iniciativa dels Serveis Socials de l’Ajuntament. Es van recollir uns cinc mil Kg., a repartir entre Creu Roja, Siloè i Càritas. Una bona ajuda  per al menjador de la casa d’acollida, llar Bet-Hània.
 
El Full informa de que amb el menjador de la casa d’acollida llar Bet-Hània hi col·laboren, a més de les persones voluntàries que cada dia preparen el dinar, moltes institucions i persones particulars que hi aporten diversos productes hortícoles, càrnics, de peixateria i de pastisseria. És d’agrair i valorar que cada dia hi ha més gent que aquesta casa d’acollida la té i la sent com a casa seva.
 
També informa de la posada en marxa d’un projecte diocesà, Projecte Valentina, orientat a les persones que venen al menjador. Cada dijous, de 11’30 a 13’00h., abans de servir el dinar, s’ha creat un espai d’acollida i convivència per incentivar una interrelació entre les persones assídues al menjador a fi de generar sentiments d’afecte i d’autoestima personal. Una de les voluntàries d’aquests encontres és Vero(nica) que, amb la seva guitarra, anima les trobades. Vero és una cantant professional que s’ha ofert com a voluntària per participar en aquest projecte interdiocesà.
 
Informa del bon funcionament del Rober: al preu simbòlic d’un euro, són moltes les peces que es venen. Amb el que es recull s’ajuda a pagar medicines, ulleres, gas butà, etc.
 
S’informa d’un conveni signat amb l’Ajuntament que col·labora amb 17.000€. A canvi, els Serveis Socials acudeixen a Càritas en busca d’ajuda a través del menjador o de l’acolliment de llar Bet-Hània.   
 
Finalment també s’informa dels recursos o ingressos, com també de les despeses corresponents a l’any 2016. Els ingressos han estat de 226.113,82€ i les despeses de 226,800,15€., amb un resultat deficitari de 686,33€.
En el Full Informatiu, nº 5, del passat mes de desembre que va publicar Càritas Interparroquial d’Amposta, s’informava dels següents aspectes:
 
Trobada de voluntaris de Càritas de Catalunya a Tarragona: hi assistiren uns dos mil voluntaris dels dotze mil que hi ha a Catalunya. D’Amposta hi participaren 21 voluntaris.

Voluntariat: Actualment hi ha al voltant de 70 persones voluntàries que col·laboren amb Càritas Interparroquial Amposta: secretaria, informàtics, rober, menjador solidari, repartidors d’aliments, etc.

Beques per a llibres: Càritas ha col·laborat amb 4.637 €.

Gran recapte d’aliments: 170 persones han col·laborat en la recapta d’aliments als diversos comerços de la ciutat sota la direcció de Càritas, havent recaptat 7.600 Kgs.
 
Fussmont: la fundació privada Serveis Socials del Montsià ha col·laborat amb un donatiu de 12.000€ per a comprar menjar als comerços de la ciutat.

Unió Europea: el Banc d’Aliments de la Unió Europea col·labora amb molts i variats aliments per a les famílies.
 
Treball-Pis de lloguer: S’ha aconseguit treball per algunes persones i s’ha pogut beneficiar a famílies molt vulnerables. S’han facilitat alguns lloguers a preus molt assequibles per a famílies en greu risc d’exclusió social.
 
Renovació d’edificis de Càritas: A una casa del carrer d’Àustria s’han fet millores. Actualment hi viu una família sense sostre a canvi d’ajudar al Menjador o la seu de Càritas. S’ha col·locat una tanca que voreja tot l’edifici al carrer Burgos per evitar l’accés al recinte del pati de l’edifici.
 
Projecte Valentina: Està creant-se un grup de suport per a les persones que acudeixen a dinar al menjador solidari. S’han programat trobades els dijous abans del dinar. La finalitat és crear un espai de trobada i convivència per a la majoria de les persones que viuen soles.
Càritas Interparroquial d’Amposta ha publicat una Memòria d’Activitats i Econòmica de l’any 2015 on s’informa de les activitats del passat any. Una memòria que ve acompanyada per un dossier en el que reflexiona sobre la identitat i missió de Càritas donant comptes de com ha realitzat  aquesta missió en aquests nou primers mesos d’aquest any en curs.
DESPRÉS DE LA TEMPESTAT NO ARRIBA LA CALMA
INTRODUCCIÓ
Són moltes les coses que enfosqueixen l’esperança de multitud de persones de la nostra Societat: l’atur, la pobresa, la pèrdua de drets, la falta d’ajudes, l’exclusió social, el desemparament, i la falta de futur, i desgraciadament això també ha arribat a moltes famílies del nostre poble.
Des de Càritas intentem estar al costat del més desfavorits, però cada vegada son més, i hem de redoblar esforços per poder arribar a cobrir les seves necessitats més bàsiques.
 
COM VOLEM SER
Volem ser una Càritas que sigui autèntic reflex de l’amor de Deu a través de la comunitat cristiana, que posi en el centre la persona, que l’aculli, l’atengui i l’acompanyi tot facilitant espais d’esperança i camins de superació.
 
PLA ESTRATÈGIC
Difondre en la comunitat cristiana les accions de Càritas cercant la seva implicació, per construir una nova fraternitat basada en la defensa de la dignitat i els drets de totes les persones, i especialment de les més necessitades i en risc d’exclusió social.
Des de Càritas intentem estar al costat del més desfavorits, però cada vegada son més, i hem de redoblar esforços per poder arribar a cobrir les seves necessitats més bàsiques.

I TOT GRÀCIES A TU
Tenim molts socis/col·laboradors que ens fan aportacions periòdiques al projecte de Càritas, empreses i comerços que ens ajuden habitualment amb menjar i donatius puntuals, persones que ens porten roba, així com Administracions Públiques que ens donen el seu suport.  També agrair especialment la tasca dels voluntaris que col·laboren habitualment amb Càritas.
A tots el nostre més sincer agraïment, per que sense tots ells, la nostra tasca no seria possible.

 
LA POBRESA ÉS MÉS SEVERA I ÉS MÉS DIFÍCIL SORTIR-SE´N
 
-El 64% de les persones que atenem a Càritas , ja les haviem atès en anys anteriors, i el 18% fa més de cinc anys que rep ajuda.
 
-El 62% de les persones ateses és de nacionalitat española.
 
-E1 78% no té feina, i el 12% son treballadors pobres que no se´n surten encara que tinguin un contracte de treball.

 
EL ROSTRE DE LA POBRESA ÉS EL D’UNA MARE SOLA
 
-A més de la meitat de les llars ateses hi ha infants.
 
-El 37% de les llars estan a càrrec d’una dona sola.
 
-El 41% de les famílies no tenen una llar digna, estable i segura.
 
 
L’ACCIÓ SOCIAL
 
-A Càritas Amposta hem atès a 640 persones amb fitxa de Serveis Socials, que han rebut aliments quinzenalment. A més d’uns 150 transeünts d’una manera esporàdica.
 
-Hem repartit 106.013 Kg d’aliments, repartits en 15.360 lots d’aliments.
 
-Hem aprovisionat de roba a 32 persones diverses vegades l’any.
 
-Al nostre Menjador Social, s’han repartit diàriament dinars entre 30 i 40 persones.
 
Al desembre del 2015 hem inaugurat la nostra Casa d’Acollida “llar Bet-Hània”, on els transeünts trobaran un lloc on passar la nit, dutxa, sopar i roba neta. 
-Hem ajudat a 180 menors en la compra de material escolar.
 
-Hem ajudat a cobrir les necessitats bàsiques de les persones que atenem: electricitat, aigua, despeses de farmàcia, ulleres, audiòfons, ......
 
 
UN EQUIP QUE CREIX
 
-A Càritas Amposta estan col·laborant 70 voluntaris i voluntàries.
 
-Les activitats en les quals participen son: Preparació lots d’aliments, recollides d’aliments, preparar diàriament el menjar per al Menjador Social, arranjaments de modisteria, tasques administratives i de gestió, i sobretot intentant estar prop de les persones mes ho necessiten.
 
 
INFORMACIÓ ECONÒMICA
 
 
RECURSOS 2015
 
Donatius Corpus                                                   2.286,55€
Subvenció FAOG                                                 4.489,28€
Subvenció Benestar i Família                            12.805,00€
Subvenció Ajuntament Amposta                       17.000,00€
Subvenció Diputació                                           1.139,00€
Subvenció Plat Solidari                                       9.444,00€
Donatius Socis/Col·laboradors                          11.620,00€
Rober                                                                   9.691,65€
Donatius Esporàdics                                         19.259,43€
Càritas Espanyola                                               3.500,00€
Donatius aliments Espècie                              105.308,61€
 
TOTAL RECURSOS                                    196.543,52€     
 
 
APLICACIÓ DELS RECURSOS 2015 (DESPESES)

Reparacions i conservació                                  4.364,14€
Assegurances                                                      1.860,67€
Despeses bancaries                                                134,86€
Subministraments (llum, aigua, gas)                  9.694,39€
Material Oficina i Reprografia                           1.306,88€
Sous i Seguretat Social                                       8.496,90€
50% Donatius Corpus per Diocesana                 1.143,00€
Impostos municipals                                              611,73€
Compra aliments                                               43.808,46€
Aliments espècie                                             105.308,61€
Despeses de Farmàcia                                         2.016,31€
Percepcions (Ajuda llum i agua)                       11.472,74€
Apasa                                                                        50,00€
Ajuts internacionals (Catàstrofes)                       1.000,00€
Material Escolar                                                  4.300,00€
Amortitzacions                                                    3.336,97€
TOTAL APLICACIONS (DESPESES)       198.905,66€              
 
RESULTAT (DÈFICIT)                                   -2.362,14€
Amb motiu de la Diada del Corpus, Càritas Interparroquial Amposta, en carta dirigida als socis i col·laboradors explica les accions humanitàries a favor de les persones més necessitades i amb risc d’exclusió social. Han estat més de 700 les persones que han rebut ajuda per a fer front a les necessitats bàsiques: electricitat, aigua, medicaments, llibres escolars, etc. S’han repartit 106 mil kg d’aliments i s’han cuinat un promig de trenta menús diaris al menjador de la “Llar Bet-Hània”.
 
A més d’informar, la carta es proposa incrementar el nombre de socis i col·laboradors com també augmentar la sensibilització de la nostra societat davant les necessitats de moltes famílies sense recursos.
 
Es proposa com objectiu que cada soci en presenti un de nou. Informa que la Llei de Mecenatge ha incorporat modificacions que afecten positivament al règim de desgravacions per donatius. Les donacions a Càritas poden deduir, en la Declaració de Renda, fins a un 75% de l’aportació.
 
En Full apart també agraeix, amb motiu de la festivitat del Corpus, als socis, voluntaris, persones, entitats, comerços, la seva aportació personal i material gràcies a la qual es pot portar a terme la labor solidària de Càritas Interparroquial Amposta.
 
També ha presentat el balanç corresponent a l’any 2015. Ha estat el següent:
El total d’Ingressos ha estat de 196.543, 52 €.
Bàsicament es poden desglossar de la següent manera: 
Donatius generals: 44.071,08
Donatius en espècie:  105.308,61
Diverses promocions (Bisbat, Conferència Episcopal,...) 5.632,83
Subvencions diversos organismes     41.531 €
El total de despeses ha estat de 198.905,66 €
Ajuts concedits i altres despeses:  168.011,12
  • Ajuts monetaris 62.367,51
  • Ajuts no monetaris 105.308,61
Despeses de personal  8.441,90
Altres despeses de les activitats  19.115,67
Amortizacions     3.336,97
Dèficit de l’any 2015   -2.362,14 €
“La comunitat parroquial al servei dels germans més afeblits en l’Any de la Misericòrdia”

El passat dilluns, 22 de febrer, tingué lloc al Centre Parroquial de l’Assumpció d’Amposta una conferència-col·loqui a càrrec de Carme Borbonés i Brescó, presidenta de Càritas Catalunya. Va parlar sobre “La comunitat parroquial al servei dels germans més afeblits en l’Any de la Misericòrdia”.
 
Al llarg d’una hora va anar desgranant diversos aspectes de la nostra societat, com és la pobresa, anomenada Quart Món, que té molt a veure amb la desigualtat. Quan aquesta pobresa esdevé una situació persistent, continuada i que s’agreuja afectant diversos aspectes fonamentals de la vida esdevé la marginació. Aquesta realitat social de causes complexes demana una resposta per part de l’Església. Al llarg de la història l’Església sempre ha tingut present aquesta opció pels pobres i marginats: en el camp de la salut, de l’ensenyança, de l’atenció i de l’acompanyament dels més exclosos i marginats. Avui també té aquesta sol·licitud i preocupació pels més pobres i necessitats. Una de les institucions més significatives és Càritas.
 
Càritas és una institució que actua en nom de les parròquies, sentint-se església i representant a les comunitats parroquials en aquesta labor solidària. Una labor no de suplència de l’administració sinó de resposta a aquelles realitats i perifèries humanes a les que no arriben, pel motiu que sigui, els estaments socials i administratius.
 
Càritas no és pas una ONG que actua pel seu compte. La seva identitat és sentir-se enviada per l’església, representada per la comunitat parroquial, per atendre tant els problemes existents com les noves formes de pobresa, detectant i atenent les mancances de tots aquells que necessiten ajut en el camp de l’assistència, promoció i prevenció social.
Una vuitantena llarga de persones gaudiren de l’exposició col·loquial de la Dra. Carme Borbonés, mare de família i professora emèrita de la universitat Rovira i Virgili de Tarragona, prestigiosa comunicadora i gran coneixedora de les realitats humanes més afeblides de la nostra societat a les que intenta donar resposta mitjançant una lectura creient de la vida amb un compromís exigent i generós des de la fe.

Acabàrem amb el desig de fer realitat un propòsit, el “lema“ de l’Any Sant: “Misericordiosos com el Pare” (MV 14) .
El dia 22 de febrer, dilluns, a les 20:00h., després de la Missa vespertina, al Centre Parroquial tindrà lloc una conferència-col·loqui a càrrec de Carme Borbonés i Brescó, presidenta de Càritas Catalunya, que versarà sobre
 
“La comunitat parroquial al servei dels germans més afeblits en l’Any de la Misericòrdia”
 
Carme Borbonés és una senyora casada i mare de família, professora emèrita de la universitat de Barcelona, prestigiosa comunicadora i gran coneixedora de les realitats humanes més afeblides de la nostra societat a les que intenta donar resposta mitjançant una lectura creient de la vida amb un compromís exigent i generós des de la fe.
 
Una xerrada per a tots els membres de les parròquies d’Amposta, oberta a tothom, pensada com una eina més que ens sigui útil i ens ajudi en aquest camí quaresmal de conversió a la misericòrdia de Déu.
Ha estat una bona ocasió. Ens feia falta ja que cal desplaçar-nos moltes vegades a Reus i Tortosa per a buscar aliments. Té molta capacitat i s’hi poden col·locar fins a tres palets d’aliments sense necessitat de manipular caixes o paquets.

Una entitat de vins de Batea, Cellers Piñol, ens va fer un donatiu en metàl·lic per valor de mil quatre-cents euros, quasi la meitat del seu cost. Una persona anònima ens han fet un altre donatiu per complimentar el total de la dita adquisició. Una altra  col·laboració, la Gestoria de Manolita Almudeve, s’ha fet càrrec de l’assegurança del vehicle. Rosa Maria García ens ha ofert el garatge de casa seva per poder estacionar-la.
Joomla templates by a4joomla