Racó de CàritasLes parròquies, a través del voluntariat i de l’equip coordinador de Càritas Amposta, porten a terme gran part de la seva funció servicial envers les persones i famílies que tenen necessitat d’ajuda. Càritas esdevé el rostre misericordiós de les parròquies que tenen la funció d’acollir, atendre i acompanyar les persones i les  famílies que passen per un mal moment motivat per qualsevol situació indesitjable.


 
DESPRÉS DE LA TEMPESTAT NO ARRIBA LA CALMA
INTRODUCCIÓ
Són moltes les coses que enfosqueixen l’esperança de multitud de persones de la nostra Societat: l’atur, la pobresa, la pèrdua de drets, la falta d’ajudes, l’exclusió social, el desemparament, i la falta de futur, i desgraciadament això també ha arribat a moltes famílies del nostre poble.
Des de Càritas intentem estar al costat del més desfavorits, però cada vegada son més, i hem de redoblar esforços per poder arribar a cobrir les seves necessitats més bàsiques.
 
COM VOLEM SER
Volem ser una Càritas que sigui autèntic reflex de l’amor de Deu a través de la comunitat cristiana, que posi en el centre la persona, que l’aculli, l’atengui i l’acompanyi tot facilitant espais d’esperança i camins de superació.
 
PLA ESTRATÈGIC
Difondre en la comunitat cristiana les accions de Càritas cercant la seva implicació, per construir una nova fraternitat basada en la defensa de la dignitat i els drets de totes les persones, i especialment de les més necessitades i en risc d’exclusió social.
Des de Càritas intentem estar al costat del més desfavorits, però cada vegada son més, i hem de redoblar esforços per poder arribar a cobrir les seves necessitats més bàsiques.

I TOT GRÀCIES A TU
Tenim molts socis/col·laboradors que ens fan aportacions periòdiques al projecte de Càritas, empreses i comerços que ens ajuden habitualment amb menjar i donatius puntuals, persones que ens porten roba, així com Administracions Públiques que ens donen el seu suport.  També agrair especialment la tasca dels voluntaris que col·laboren habitualment amb Càritas.
A tots el nostre més sincer agraïment, per que sense tots ells, la nostra tasca no seria possible.

 
LA POBRESA ÉS MÉS SEVERA I ÉS MÉS DIFÍCIL SORTIR-SE´N
 
-El 64% de les persones que atenem a Càritas , ja les haviem atès en anys anteriors, i el 18% fa més de cinc anys que rep ajuda.
 
-El 62% de les persones ateses és de nacionalitat española.
 
-E1 78% no té feina, i el 12% son treballadors pobres que no se´n surten encara que tinguin un contracte de treball.

 
EL ROSTRE DE LA POBRESA ÉS EL D’UNA MARE SOLA
 
-A més de la meitat de les llars ateses hi ha infants.
 
-El 37% de les llars estan a càrrec d’una dona sola.
 
-El 41% de les famílies no tenen una llar digna, estable i segura.
 
 
L’ACCIÓ SOCIAL
 
-A Càritas Amposta hem atès a 640 persones amb fitxa de Serveis Socials, que han rebut aliments quinzenalment. A més d’uns 150 transeünts d’una manera esporàdica.
 
-Hem repartit 106.013 Kg d’aliments, repartits en 15.360 lots d’aliments.
 
-Hem aprovisionat de roba a 32 persones diverses vegades l’any.
 
-Al nostre Menjador Social, s’han repartit diàriament dinars entre 30 i 40 persones.
 
Al desembre del 2015 hem inaugurat la nostra Casa d’Acollida “llar Bet-Hània”, on els transeünts trobaran un lloc on passar la nit, dutxa, sopar i roba neta. 
-Hem ajudat a 180 menors en la compra de material escolar.
 
-Hem ajudat a cobrir les necessitats bàsiques de les persones que atenem: electricitat, aigua, despeses de farmàcia, ulleres, audiòfons, ......
 
 
UN EQUIP QUE CREIX
 
-A Càritas Amposta estan col·laborant 70 voluntaris i voluntàries.
 
-Les activitats en les quals participen son: Preparació lots d’aliments, recollides d’aliments, preparar diàriament el menjar per al Menjador Social, arranjaments de modisteria, tasques administratives i de gestió, i sobretot intentant estar prop de les persones mes ho necessiten.
 
 
INFORMACIÓ ECONÒMICA
 
 
RECURSOS 2015
 
Donatius Corpus                                                   2.286,55€
Subvenció FAOG                                                 4.489,28€
Subvenció Benestar i Família                            12.805,00€
Subvenció Ajuntament Amposta                       17.000,00€
Subvenció Diputació                                           1.139,00€
Subvenció Plat Solidari                                       9.444,00€
Donatius Socis/Col·laboradors                          11.620,00€
Rober                                                                   9.691,65€
Donatius Esporàdics                                         19.259,43€
Càritas Espanyola                                               3.500,00€
Donatius aliments Espècie                              105.308,61€
 
TOTAL RECURSOS                                    196.543,52€     
 
 
APLICACIÓ DELS RECURSOS 2015 (DESPESES)

Reparacions i conservació                                  4.364,14€
Assegurances                                                      1.860,67€
Despeses bancaries                                                134,86€
Subministraments (llum, aigua, gas)                  9.694,39€
Material Oficina i Reprografia                           1.306,88€
Sous i Seguretat Social                                       8.496,90€
50% Donatius Corpus per Diocesana                 1.143,00€
Impostos municipals                                              611,73€
Compra aliments                                               43.808,46€
Aliments espècie                                             105.308,61€
Despeses de Farmàcia                                         2.016,31€
Percepcions (Ajuda llum i agua)                       11.472,74€
Apasa                                                                        50,00€
Ajuts internacionals (Catàstrofes)                       1.000,00€
Material Escolar                                                  4.300,00€
Amortitzacions                                                    3.336,97€
TOTAL APLICACIONS (DESPESES)       198.905,66€              
 
RESULTAT (DÈFICIT)                                   -2.362,14€
Amb motiu de la Diada del Corpus, Càritas Interparroquial Amposta, en carta dirigida als socis i col·laboradors explica les accions humanitàries a favor de les persones més necessitades i amb risc d’exclusió social. Han estat més de 700 les persones que han rebut ajuda per a fer front a les necessitats bàsiques: electricitat, aigua, medicaments, llibres escolars, etc. S’han repartit 106 mil kg d’aliments i s’han cuinat un promig de trenta menús diaris al menjador de la “Llar Bet-Hània”.
 
A més d’informar, la carta es proposa incrementar el nombre de socis i col·laboradors com també augmentar la sensibilització de la nostra societat davant les necessitats de moltes famílies sense recursos.
 
Es proposa com objectiu que cada soci en presenti un de nou. Informa que la Llei de Mecenatge ha incorporat modificacions que afecten positivament al règim de desgravacions per donatius. Les donacions a Càritas poden deduir, en la Declaració de Renda, fins a un 75% de l’aportació.
 
En Full apart també agraeix, amb motiu de la festivitat del Corpus, als socis, voluntaris, persones, entitats, comerços, la seva aportació personal i material gràcies a la qual es pot portar a terme la labor solidària de Càritas Interparroquial Amposta.
 
També ha presentat el balanç corresponent a l’any 2015. Ha estat el següent:
El total d’Ingressos ha estat de 196.543, 52 €.
Bàsicament es poden desglossar de la següent manera: 
Donatius generals: 44.071,08
Donatius en espècie:  105.308,61
Diverses promocions (Bisbat, Conferència Episcopal,...) 5.632,83
Subvencions diversos organismes     41.531 €
El total de despeses ha estat de 198.905,66 €
Ajuts concedits i altres despeses:  168.011,12
  • Ajuts monetaris 62.367,51
  • Ajuts no monetaris 105.308,61
Despeses de personal  8.441,90
Altres despeses de les activitats  19.115,67
Amortizacions     3.336,97
Dèficit de l’any 2015   -2.362,14 €
“La comunitat parroquial al servei dels germans més afeblits en l’Any de la Misericòrdia”

El passat dilluns, 22 de febrer, tingué lloc al Centre Parroquial de l’Assumpció d’Amposta una conferència-col·loqui a càrrec de Carme Borbonés i Brescó, presidenta de Càritas Catalunya. Va parlar sobre “La comunitat parroquial al servei dels germans més afeblits en l’Any de la Misericòrdia”.
 
Al llarg d’una hora va anar desgranant diversos aspectes de la nostra societat, com és la pobresa, anomenada Quart Món, que té molt a veure amb la desigualtat. Quan aquesta pobresa esdevé una situació persistent, continuada i que s’agreuja afectant diversos aspectes fonamentals de la vida esdevé la marginació. Aquesta realitat social de causes complexes demana una resposta per part de l’Església. Al llarg de la història l’Església sempre ha tingut present aquesta opció pels pobres i marginats: en el camp de la salut, de l’ensenyança, de l’atenció i de l’acompanyament dels més exclosos i marginats. Avui també té aquesta sol·licitud i preocupació pels més pobres i necessitats. Una de les institucions més significatives és Càritas.
 
Càritas és una institució que actua en nom de les parròquies, sentint-se església i representant a les comunitats parroquials en aquesta labor solidària. Una labor no de suplència de l’administració sinó de resposta a aquelles realitats i perifèries humanes a les que no arriben, pel motiu que sigui, els estaments socials i administratius.
 
Càritas no és pas una ONG que actua pel seu compte. La seva identitat és sentir-se enviada per l’església, representada per la comunitat parroquial, per atendre tant els problemes existents com les noves formes de pobresa, detectant i atenent les mancances de tots aquells que necessiten ajut en el camp de l’assistència, promoció i prevenció social.
Una vuitantena llarga de persones gaudiren de l’exposició col·loquial de la Dra. Carme Borbonés, mare de família i professora emèrita de la universitat Rovira i Virgili de Tarragona, prestigiosa comunicadora i gran coneixedora de les realitats humanes més afeblides de la nostra societat a les que intenta donar resposta mitjançant una lectura creient de la vida amb un compromís exigent i generós des de la fe.

Acabàrem amb el desig de fer realitat un propòsit, el “lema“ de l’Any Sant: “Misericordiosos com el Pare” (MV 14) .
El dia 22 de febrer, dilluns, a les 20:00h., després de la Missa vespertina, al Centre Parroquial tindrà lloc una conferència-col·loqui a càrrec de Carme Borbonés i Brescó, presidenta de Càritas Catalunya, que versarà sobre
 
“La comunitat parroquial al servei dels germans més afeblits en l’Any de la Misericòrdia”
 
Carme Borbonés és una senyora casada i mare de família, professora emèrita de la universitat de Barcelona, prestigiosa comunicadora i gran coneixedora de les realitats humanes més afeblides de la nostra societat a les que intenta donar resposta mitjançant una lectura creient de la vida amb un compromís exigent i generós des de la fe.
 
Una xerrada per a tots els membres de les parròquies d’Amposta, oberta a tothom, pensada com una eina més que ens sigui útil i ens ajudi en aquest camí quaresmal de conversió a la misericòrdia de Déu.
Ha estat una bona ocasió. Ens feia falta ja que cal desplaçar-nos moltes vegades a Reus i Tortosa per a buscar aliments. Té molta capacitat i s’hi poden col·locar fins a tres palets d’aliments sense necessitat de manipular caixes o paquets.

Una entitat de vins de Batea, Cellers Piñol, ens va fer un donatiu en metàl·lic per valor de mil quatre-cents euros, quasi la meitat del seu cost. Una persona anònima ens han fet un altre donatiu per complimentar el total de la dita adquisició. Una altra  col·laboració, la Gestoria de Manolita Almudeve, s’ha fet càrrec de l’assegurança del vehicle. Rosa Maria García ens ha ofert el garatge de casa seva per poder estacionar-la.
Els passats dies 27 i 28 de novembre tingué lloc la campanya de recollida d’aliments bàsics. Una Campanya que té com a objectiu informar i sensibilitzar a tota la ciutadania sobre la realitat de la pobresa al nostre país. Tres són les maneres o formes d’ajudar i col·laborar: fent-se voluntari, donant aliments i difonen la Campanya.  La resposta no ha pogut ser més generosa, admirable i encoratjadora en tots els conceptes: la disponibilitat dels voluntaris, en nombre de 150, durant els dos dies de campanya; l’atenció i comprensió dels comerços de la ciutat; la generositat de les persones que, comprant als establiments comercials, ho donaven per aquesta nobilíssima causa.

Es va recaptar un total de set mil cinc-cents (7.500 kgs.) quilos de menjar bàsic  per a persones que en tenen menester.

Una gran obra aconseguida gràcies a la disponibilitat i generositat de moltes persones. Un “logro” col·lectiu que anima a continuar-lo en altres ocasions. 
Joomla templates by a4joomla