Actualitat

Durant aquest mes de febrer s’han distribuït 401 dinars al menjador solidari de la llar Bet-Hània, així com el mateix nombre sopars servits amb tupers o fiambreres per emportar-se’ls a casa seva. Un total d’uns 800 àpats.

L’anterior mes de gener, el primer en funcionament, el nombre de dinars servits fou de 380, essent el mateix nombre el de sopars emportats a casa.


Pel que fa a les pernoctacions, s’han allotjat 9 persones: una el mes de gener i vuit aquest mes de febrer; a més del sopar, el dormir i l’esmorzar, se’ls ha facilitat roba un cop s’han dutxat.

Tot aquest servei és possible gràcies a les persones voluntàries que s’ocupen de la cuina, a  Càritas Interparroquial, a la Fundació Natzaret i a la generositat de altres institucions, comerços i establiments que col·laboren amb productes de menjar o de vestir.
Tingué lloc el passat dilluns, 8 de febrer, al Centre Parroquial, una xerrada informativa amb la participació i el testimoni de German Jarro Tumiri, Director Executiu de PRODII, sobre projectes de Mans Unides a Bolívia.
 
Les col·lectes de les misses del fi se setmana 13-14 de febrer, anaren destinades a les accions solidàries de Mans Unides en el Tercer Món, concretament amb els projectes que es recolzen aquest any a la nostra diòcesi, que són:

 
  • República Dominicana / Municipi de Villa Vázquez, província de Mao Montecristi: Millora de la qualitat de vida de comunitats de la zona costera. (Total 57.536 €).
  • Rwanda / Kivumu - Mugina: Enfortiment de la salut reproductiva i nutricional en zona rural. (Total 93.000 €).

Entre donatius i col·lectes, a la nostra parròquia, s’han recaptat 1.649 €.
“La comunitat parroquial al servei dels germans més afeblits en l’Any de la Misericòrdia”

El passat dilluns, 22 de febrer, tingué lloc al Centre Parroquial de l’Assumpció d’Amposta una conferència-col·loqui a càrrec de Carme Borbonés i Brescó, presidenta de Càritas Catalunya. Va parlar sobre “La comunitat parroquial al servei dels germans més afeblits en l’Any de la Misericòrdia”.
 
Al llarg d’una hora va anar desgranant diversos aspectes de la nostra societat, com és la pobresa, anomenada Quart Món, que té molt a veure amb la desigualtat. Quan aquesta pobresa esdevé una situació persistent, continuada i que s’agreuja afectant diversos aspectes fonamentals de la vida esdevé la marginació. Aquesta realitat social de causes complexes demana una resposta per part de l’Església. Al llarg de la història l’Església sempre ha tingut present aquesta opció pels pobres i marginats: en el camp de la salut, de l’ensenyança, de l’atenció i de l’acompanyament dels més exclosos i marginats. Avui també té aquesta sol·licitud i preocupació pels més pobres i necessitats. Una de les institucions més significatives és Càritas.
 
Càritas és una institució que actua en nom de les parròquies, sentint-se església i representant a les comunitats parroquials en aquesta labor solidària. Una labor no de suplència de l’administració sinó de resposta a aquelles realitats i perifèries humanes a les que no arriben, pel motiu que sigui, els estaments socials i administratius.
 
Càritas no és pas una ONG que actua pel seu compte. La seva identitat és sentir-se enviada per l’església, representada per la comunitat parroquial, per atendre tant els problemes existents com les noves formes de pobresa, detectant i atenent les mancances de tots aquells que necessiten ajut en el camp de l’assistència, promoció i prevenció social.
Una vuitantena llarga de persones gaudiren de l’exposició col·loquial de la Dra. Carme Borbonés, mare de família i professora emèrita de la universitat Rovira i Virgili de Tarragona, prestigiosa comunicadora i gran coneixedora de les realitats humanes més afeblides de la nostra societat a les que intenta donar resposta mitjançant una lectura creient de la vida amb un compromís exigent i generós des de la fe.

Acabàrem amb el desig de fer realitat un propòsit, el “lema“ de l’Any Sant: “Misericordiosos com el Pare” (MV 14) .
FESTA DE LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR
Dimarts 2 de febrer
Anomenada popularment també festa de la Candelera, commemora la presentació de l’infant Jesús al temple de Jerusalem i la purificació de la Mare de Déu, d’acord amb la llei jueva. La benedicció de les candeles tindrà lloc a la capella del baptisteri; a continuació es farà una processó pels laterals i nau central de l’església abans de començar la Missa.
 
SANT BLAI, bisbe i màrtir
3 de febrer
Sant Blai és invocat per al mal de gola o de coll i, per aquest motiu, en aquest dia és de tradició la benedicció d'aliments: pans, pastissos, cócs, pomes, i altres aliments. La benedicció és un ritu o fórmula litúrgics per demanar la protecció divina.
 
INICI DE LA QUARESMA
10 de febrer
En el marc d’aquest Any Jubilar de la Misericòrdia el papa Francesc ens invita a “que la quaresma d’aquest any Jubilar sigui viscuda amb major intensitat, com a moment fort per celebrar i experimentar la misericòrdia de Déu. Quantes pàgines de la Sagrada Escriptura poden ser meditades en les setmanes de Quaresma per redescobrir el rostre misericordiós del Pare!” (VM, 17).
 
Dimecres de Cendra
 
És el dia en que té lloc la benedicció i la imposició de les cendres als fidels com a símbol de penitència. Marca el començament de la Quaresma, període de quaranta dies que precedeix la festa de la Pasqua. Aquest temps de quaresma es fonamenta en dos pilars: la contemplació de la Pasqua de Crist i la participació dels fidels en aquesta Pasqua a través de la penitència personal i de la participació en els sagraments pasquals.
 
El Dimecres de Cendra, començament de la Quaresma, i el Divendres Sant, memòria de la Passió i Mort de Nostre Senyor Jesucrist, són dies de dejuni i abstinència. Els altres divendres de Quaresma són també dies d’abstinència.

 
XERRADA-COL·LOQUI  QUARESMAL
 
El dia 22 de febrer, dilluns, a les 20:00h., després de la Missa vespertina, al Centre Parroquial tindrà lloc una conferència-col·loqui a càrrec de Carme Borbonés i Brescó, presidenta de Càritas Catalunya, que versarà sobre

 
“La comunitat parroquial al servei dels germans més afeblits en l’Any de la Misericòrdia”
 
Carme Borbonés és una senyora casada i mare de família, professora emèrita de la universitat de Barcelona, prestigiosa comunicadora i gran coneixedora de les realitats humanes més afeblides de la nostra societat a les que intenta donar resposta mitjançant una lectura creient de la vida amb un compromís exigent i generós des de la fe.
 
Una xerrada per a tots els membres de les parròquies d’Amposta, oberta a tothom, pensada com una eina més que ens sigui útil i ens ajudi en aquest camí quaresmal de conversió a la misericòrdia de Déu.
El que semblava un somni ha esdevingut realitat. El passat dimecres, 9 de desembre, desprès de la Missa presidida pel bisbe Enrique a la nostra parròquia de l’Assumpció i participada per un nombrós grup de persones de les parròquies, tingué lloc la benedicció de la casa d’acollida “Llar Bet-Hània”.

El Setmanari Catalunya Cristiana del passat 27 de desembre, en la secció Església a Catalunya, reconeixia aquest fet com la notícia de l’any a la diòcesi de Tortosa:

“De les notícies de l’any es podria destacar la inauguració de la Llar Bet-Hània a Amposta. És una nova casa d’acollida propietat de les parròquies d’aquesta localitat. A més de menjador també hi ha lloc per pernoctar. I va ser beneïda pel bisbe, Mons. Enrique Benavent el 9 de desembre. La casa serà gestionada per dues institucions: Càritas interparroquial, que s’ocuparà de la coordinació del menjador i de la roba per a transeünts, i la Fundació Nazaret que gestionarà la residència. Càritas abastirà el menjador i el rober per a transeünts i la Fundació privada Natzaret es farà càrrec de les despeses de manteniment...”
El passat diumenge, 13 de desembre, a les 17,30h., tenia lloc a la Catedral de Tortosa l’inici de l’Any Sant de la Misericòrdia amb l’obertura de la Porta Santa. Nombrosos fidels provinents de diferents parròquies de la diòcesi omplien el temple catedralici per celebrar aquest inici jubilar. Al moment de l’ofertori, el bisbe Enrique, que presidia la celebració concelebrada per una gran part del presbiteri diocesà, comunicava que la col·lecta de la Missa aniria destinada a la casa d’acollida de Tortosa i d’Amposta que s’acabava d’inaugurar. Agraïm el gest. I el valorem com una mostra de comunió i solidaritat envers les nostres parròquies.
Joomla templates by a4joomla